Landdistriktsudvalget

visionDet er byrådets vision, at landsbyerne er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune.

Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder.

Landdistriktsudvalget vil arbejde for, at kommunen er førende i landet, når det drejer sig om at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.

Landdistriktsudvalget er et såkaldt §17 stk. 4 udvalg efter den kommunale styrelseslov under udvalget:  “Kultur, Borger- og Fritid”, der arbejder for at nå ovennævnte vision på landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune. Udvalget består af 4 byrådsmedlemmer, 7 personer fra Landsbylaugene og 1 fra forvaltningen samt landdistriktskoordinatoren som sekretær.

Formand:

Anders K. Brandt, byrådet, kontakt: akb@sonderborg.dk

Læs mere her

Dagsordener og referater fra landdistriktsudvalgets møder

Landdistriktsudvalget har til formål:

– at være dialogpartner til alle stående udvalg og landsbylaug

– sikre samarbejde på tværs i landdistrikterne

– rådgive omkring organiseringen af landdistriktsområdet, herunder oprettelse af Landsbyråd og Landsbylaug

– være sparringspartner til landsbylaugene og sikre vidensdeling mellem disse

– fordele midler til landdistrikterne efter politisk godkendte retningslinjer (eksempelvis: midler til de enkelte landsbylaug, projektmidler, midler til Infoland m.v.)

– koordinere arbejdet med udviklingsplaner

– arbejde for en enkel sagsgang / sagsbehandling i forhold til udvikling af landdistrikterne

– bidrage til at landdistrikterne bliver landskendte som attraktive bosætningsområder

For at give landdistriktsudvalget større gennemslagskraft:

– skal Landdistriktsudvalget i større grad end hidtil inddrages som høringsorgan i alle relevante sager hos de stående udvalg og økonomiudvalget

– desuden skal al kontakt fra de stående udvalg til det enkelte landsbylaug foregå med Landdistriktsudvalgets forvaltning som cc. (Sekretariat for landdistrikter)

Kontakt Sekretariat for landdistrikter:

Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator, cskb@sonderborg.dk)

 

vision 2Sønderborg-modellen – postkort.

 

 

 

Landdistriktsudvalget har ved møde den 4. september 2014 besluttet at arbejde med følgende indsatsområder i perioden 2014 – 2017:

Generelle indsatsområder:

1. Helhedsplaner og Lokale Udviklingsplaner i 2. generation
2. Bæredygtighed i landsbyerne
3. Decentralisering og lokalforankring
4. Skabelse af levende og eftertragtede bomiljøer
5. Højnelse af livskvaliteten og sammenholdet

Særlige indsatsområder:

1. ”Det gode værtskab” overfor nye tilflyttere
2. Aktiviteter i lokalsamfundene på tværs af generationer fremmes
3. Transport i landdistrikterne skal prioriteres og nytænkes
4. Turisme som vækstpotentiale i landdistrikterne med udgangspunkt i historiske, stedbundne og menneskelige ressourcer
5. Kommunen understøtter lokale arbejdspladser og erhvervsudvikling, der fremmer indsatsen overfor iværksætteri og jobskabelse på landet
6. Hurtig og stabilt internetadgang til alle i landdistrikterne, dvs. hurtigt bredbånd til alle

Målsætninger og handleplaner i hht. indsatsområderne

Indsatsområde status 2016-12-31

 

Referater fra Landdistriktsudvalget hentes på kommunens hjemmeside

 

 

Diverse bilag:

Projektbidrag til Kulturhovedstad 2017

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *