Fra: Vibeke Bonefeld [vibeke.bonefeld@projectzero.dk]
Sendt: 2. november 2011 11:36
Til: Connie Skovbjerg
Emne: Elbilen er ikke kun til sjov
  ProjectZero  
Light by night 2011 rådhustorvet
test en elbil  
  inspirationskatalog
TESTenELbil august 2011
 
  .
.  
  Jesper Petersen SF og ZERObolig
.  

Frameld her. (via formular på www.projectzero.dk)

www.projectzero.dk