Fra: Vibeke Bonefeld [vibeke.bonefeld@projectzero.dk]
Sendt: 31. august 2011 10:58
Til: Connie Skovbjerg
Emne: ZERObolig på Skærtoft Mølle
  ProjectZero  
NYT ZERObolig med payoff  
  Studerende MCI
Faskine  

Den 24. august åbnedes udstillingen "100 Steder at huske før de forsvinder" midt i den natur, der er truet.

Udendørs-udstillingen viser 100 steder på kloden, som dramatisk vil ændre sig eller risikerer helt at forsvinde, når klimaforandringerne for alvor sætter ind.

Et af billederne er af Vadehavet, et tilholdssted for mere end ti millioner trækfugle, der er truet på grund af et stigende havniveau.

  100 steder

Frameld her. (via formular på www.projectzero.dk)

www.projectzero.dk